Mellom 18–20 år

Overgangsordning hvor det offentlige tilbyr 75 prosent reduksjon i honorar.

Unge som fyller 19 eller 20 år i behandlingsåret får 75 prosent rabatt i den offentlig tannhelsetjenesten, på takster fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet.