Behandlingstilbud

Tekst

Undersøkelse

En undersøkelse er en systematisk gjennomgang av hele munnhulen. Det vil si tenner, tannkjøtt, slimhinner, tunge og bittforhold. Vi lager en behandlingsplan og et kostnadsoverslag, dersom du har behov for behandling.

Røntgen

En røntgenundersøkelse vil vanligvis bety at vi tar ett bilde på hver side av kjeven. Ved behov tar vi også bilde av enkelt-tenner. Andre ganger kan det være nødvendig at vi tar et oversiktsbilde, panoramarøntgen.

Tannkjøttbehandling

Tannkjøttsykdom, også kalt periodontitt, er en kronisk betennelse som ødelegger tannfestet. Sykdommen skyldes i hovedsak munnhulebakterier og krever en systematisk behandling. Vi utfører profesjonell rengjøring av tennene og gir grundig instruksjon og opplæring i munnhygiene. Ved alvorlig sykdom er det vanlig med kirurgisk behandling. Etter behandlingen vil du få tilbud om oppfølging for å opprettholde friske forhold. Hos oss blir tannkjøttsbehandling utført av vår spesialist i periodonti og tannpleiere.

Fyllinger

Fyllinger brukes for å erstatte tapte eller ødelagte deler av tannen, og vi bruker kun tannfargede fyllinger.

Rotfylling  

Rotfylling er å fjerne innholdet i tannens rotkanalsystem, og å fylle rotkanalene med rotfyllingsmateriale. Behandlingen er så og si smertefri. De vanligste årsakene til rotfylling er dype hull og alvorlige tannskader. Etter en rotfylling, trenger du en fylling eller krone på tannen. 

Krone og bro

En krone er kappe av porselen eller metallporselen som plasseres over en tann som er så skadet at den ikke kan repareres med en vanlig fylling.  En tannbro er en tannerstatning med tenner som henger sammen. Vi setter inn en tannbro når én eller flere tenner mangler. Broen festes på tennene på hver side av tannluken. Kroner og broer lages hos en tanntekniker, og krever to besøk hos tannlegen. Første gang sliper vi til tannen, tar avtrykk og setter på midlertidig krone eller bro. Andre gang setter vi den ferdige kronen eller broen inn. 

Implantat

Et implantat er en kunstig tannrot som vi kan bygge en tannerstatning på. Vi bruker implantater i tannløse områder når det ikke er nabotenner å feste en tannbro til, eller når vi vil unngå å behandle nabotennene. Implantatbehandlingen er todelt. Først opererer vi inn en titanskrue i kjevebeinet. Når skruen etter noen måneder har festet seg, plasserer vi en krone til implantatet. Dersom det mangler flere tenner, kan vi sette ned flere skruer og lage en tannbro som festes til titanskruene. Vår spesialist Leif Henrik Borge Olsen utfører behandlingen. Han er autorisert for å gjøre både kirurgi og tannrestaurering med Helfo-refusjon, dersom du har krav på dette. 

Proteser

En helprotese er en avtagbar tannerstatning som brukes når alle tennene mangler. En delprotese brukes når en eller flere tenner i kjeven mangler. Delprotesen festes med kroker rundt noen av de gjenværende tennene, og den kan lett tas ut ved behov. Hel- og delproteser lages i et samarbeid mellom tannlege og tanntekniker. Du må være forberedt på at det kan ta tid å venne seg til en ny protese og at det kan bli nødvendig med etterkontroller hos tannlegen.

Kjeveleddsproblemer

Betegnelsen kjeveleddsproblemer brukes gjerne som et samlebegrep for dysfunksjon og/eller smerter relatert til kjeveledd, tyggemuskulatur og andre omkringliggende strukturer. Vi har kompetanse til å utrede og behandle dette, og vi samarbeider også med andre helseprofesjoner når det er nødvendig.

Tannslitasje

Det er naturlig at tenner slites. Slitasjen kan være mekanisk gjennom tygging, tanngnissing og tannbørsting, eller kjemisk som følge av sure drikker, refluks eller oppkastproblematikk. Vi kan gi deg råd om hvordan du kan unngå eller begrense tannslitasje. Blir slitasjeskaden for stor, kan det være aktuelt å bygge opp tennene med fyllingsmateriale og noen i sjeldne tilfeller med kroner.

Tannbehandlingsangst

Vi har lang erfaring med å møte og hjelpe mennesker som opplever tannbehandling som vanskelig. Tannlegene i 3. er et hyggelig tannlegekontor med svært erfarne behandlere. Vi gir deg en trygg og smertefri behandling.

Tannbleking

Hvis du ønsker lysere tenner, er hjemmebleking med individuelt tilpassede blekeskinner den beste metoden. Vi tar avtrykk av tennene dine og lager skinnene. Skinnene fylles med blekemiddel og brukes om natten til ønsket resultat er oppnådd. Vanligvis tar dette omtrent en uke. Metoden og materialene er velprøvde og innebærer ingen risiko så lenge du følger retningslinjene for bruk.

Tannrens